Tento kurz byl vytvořen pro skupinu SM společnosti TRUMF INTERNATIONAL, s.r.o., kteří povedou vzdělávání svých kolegů na zahraničních pobočkách.

Tento kurz obsahuje veškerou dokumentaci týkající se přípravy, realizace a vyhodnocení Akademie obchodníků společnosti TRUMF.