Vybrané kurzy našich zákazníků, které si vytvářejí tyto společnosti vlastními silami sa naší podporou.

Tento kurz je příkladem dobré praxe efektivního využívání KNM při rozvoji znalostí.

PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

Metodiky vyhlášených grantů ESF pro podporu rozvoje pracovníků organizací. 

Podmínky, formuláře, odkazy