MOODLE pro systematický rozvoj pracovníků SLEZSKÉ DIAKONIE

Kurz pro nové pracovníky Slezské diakonie.

Je k dispozici po první 3 měsíce od nástupu na pracovní pozici.

Čas studia je možné si volit podle svých možností.

Je nutné dodržovat stanovené termíny a pokyny.

Kurz pro nové pracovníky Slezské diakonie.

Je k dispozici po první 3 měsíce od nástupu na pracovní pozici.

Čas studia je možné si volit podle svých možností.

Je nutné dodržovat stanovené termíny a pokyny.

Uživatelské funkcionality Moodle, tvorba vzdělávacího kurzu, administrace vzdělávaní, vyhodnocování výsledků, virtuální učebny.

Kurz pro zkoušení práce s MOODLE.