Některé typy subjektů, které nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru. Naše společnost k takovýmto subjektům (povinným osobám) patří. Zákon jim (nám) za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti.

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., který doplňuje několik souvisejících vyhlášek.

Rizika z nesplnění

V případě, že povinná osoba neplní AML povinnosti, vznikají následující rizika:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady
 • možnost vzniku podezření z aktivního napomáhání při praní peněz.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ale zejména, bude-li u našeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal naše podnikání právě díky zanedbáním na naší straně.

Tento kurz slouží k tomu, abychom takovýmto rizikům předcházeli. Je to společný zájem nás všech.

Některé typy subjektů, které nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru. Naše společnost k takovýmto subjektům (povinným osobám) patří. Zákon jim (nám) za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti.

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., který doplňuje několik souvisejících vyhlášek.

Rizika z nesplnění

V případě, že povinná osoba neplní AML povinnosti, vznikají následující rizika:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady
 • možnost vzniku podezření z aktivního napomáhání při praní peněz.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ale zejména, bude-li u našeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal naše podnikání právě díky zanedbáním na naší straně.

Tento kurz slouží k tomu, abychom takovýmto rizikům předcházeli. Je to společný zájem nás všech.

Některé typy subjektů, které nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru. Naše společnost k takovýmto subjektům (povinným osobám) patří. Zákon jim (nám) za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti.

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., který doplňuje několik souvisejících vyhlášek.

Rizika z nesplnění

V případě, že povinná osoba neplní AML povinnosti, vznikají následující rizika:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady
 • možnost vzniku podezření z aktivního napomáhání při praní peněz.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ale zejména, bude-li u našeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal naše podnikání právě díky zanedbáním na naší straně.

Tento kurz slouží k tomu, abychom takovýmto rizikům předcházeli. Je to společný zájem nás všech.

Poslední aktualizace: 15.01.2016

Tento kurz obsahuje klíčové informace o investičních certifikátech s nimiž naše společnost pracuje.