V této kategorii jsou umístěny kurzy, které slouží k internímu rozvoji a řízení zaměstnanců a spolupracovníků společnosti

Popsat cíl kurzu a pro koho je určen

Nedávat loga!

Zde vkládáme příklady osvědčených praxí pro jednotlivé procesy, např. dobrý vzor zadávací dokumentace, zajímavé podklady z marketingu od konkurence apod. 

Průřezově v rámci jednotlivých procesů. 

V tomto kurzu jsou shromážděny evaluační nástroje ke KK Efektivní komunikace

Kurz pro rozvoj externích lektorů naší společnosti

Cílem lektorských porad je náš společný rozvoj v lektorských kompetencích,možnost probrání jakýchkoliv záležitostí společné spolupráce a předávání informací o průběhu, realizaci rozvojových projektů i akvizici a akvizičních příležitostí a spolupráce s lektory i v této oblasti.