Učení nás provází celý život. Často jsme žákem, mnohdy učitelem a to i třeba sami sobě. Zamysleli jste se někdy nad tím, co Vás k učení motivuje, motivuje dlouhodobě a intenzivně, nebo naopak k jakému učení (vzdělávání) se stavíte negativně a s despektem? A proč tomu tak je? Učení

Lektor, konzultant, školitel, ...., ti všichni jsou postaveni před nelehký úkol. Musí být schopni realizovat takové vzdělávání, které bude účastníky vzdělávání trvale motivovat se učit a být při tom proaktivní. A nejen to. Navíc ještě realizovat takové vzdělávání, které přinese prokazatelně změnu úrovně jejich způsobilostí a budou schopni tyto poznatky přenášet do své praxe a tam je úspěšně trvale používat. 


Klíčové otázky:

  • Jak zajistit, aby vzdělávání naplnilo očekávání a potřeby zainteresovaných osob?
  • V čem se liší vzdělávací cíle a jak tato odlišnost ovlivňuje volbu efektivních metod vzdělávání?
  • Každý se učíme a vnímáme trochu jinak, znalosti, dovednosti a postoje účastníků kurzu jsou odlišné, jak s tímto faktem pracovat aby vzdělávání bylo efektivní?
  • Jak motivovat účastníky vzdělávání?
  • Když se lidé učí, potřebují zpětnou vazbu. Jak ji poskytovat efektivně a maximálně intenzivně?
  • Efektivní komunikace je základ úspěchu v jakékoliv činnosti. Co to znamená v praxi lektora?
  • Jak připravit výukové materiály tak, aby vzdělávaly, podporovaly zapamatovatelsnost, motivovaly k přenosu poznatků do praxe?
  • Jak skutečně účastníky vzdělávání něco naučit?


Tento kurz je určen interním lektorům ve společnosti BHS.

Uživatelské funkcionality Moodle, tvorba distančního vzdělávacího kurzu, tvorba testů, administrace vzdělávaní, vyhodnocování výsledků, virtuální učebny.

Tento kurz je určen lektorům akademie EJTA společnostosti ERVIN JUNKER.

Tvorba odborných kurzů pomocí aplikace Moodle, tvorba učebních textů, příprava testovacích úloh