Část znalostního kurzu, který souží pro přípravu účastníků pracovních workshopů, jejichž výstupem mohou být nové/aktualizované strategické dokumenty společnosti / závodu / organizační jednotky.