V této kategorii jsou umístěny znalosti, které jsou klíčové proefektivní realizaci procesů pracovníky naší společnosti.

Zde jsou shromažďovány a aktualzovány informace k využívané technice a technologiím včetně IT. Zeména:

  • návody na používání
  • návdy na nastavování a správu
  • kontakty na help-desk
  • licenční podmínky a ujednání

V tomto kurzu jsou popisovány klíčové subprocesy procesu realizace. Jedná se zejména o:

  • příprava realizace
  • organizace místa, času a podmnek realizace
  • výroba balíčku
  • odborná realizace služby
  • vyhodnocení realizace