Tento kurz základů komunikace, je určen vám, kteří při své práci každodenně komunikujete se zákazníky, podřízenými, kolegy, spolupracovníky apod. Tzn. každý den s nimi musíte komunikovat, zadávat jim srozumitelně úkoly, vést a kontrolovat je při jejich plnění a následně hodnotit jejich práci a přístup. Tento kurz vám osvětlí základní zásady správné komunikace tak, aby pro vás práce s vašimi spolupracovníky byla jednodušší a efektivnější.Tento kurz je určen vám, kteří při své práci každodenně komunikujete se studenty, kolegy, spolupracovníky apod. Tzn. každý den s nimi musíte komunikovat, zadávat jim srozumitelně úkoly, vést a kontrolovat je při jejich plnění a následně hodnotit jejich práci a přístup. Tento kurz vám osvětlí základní zásady správné komunikace tak, aby pro vás práce s vašimi spolupracovníky byla jednodušší a efektivnější.