Prostředí pro rozvoj pracovníků společnosti a knowledgemanagement.

Tento kurz slouží k ověření základních znalostí, které potřebuje k výkonu své práce v Huisman Konstrukce s.r.o. každý zaměstnanec, který pracuje na pozici svářeč nebo zámečník.


Tento kurz obsahuje základní znalosti a zásady při prevenci možných chyb v procesu konstuování a výrobě dílců v HUISMAN KONSTRKCE, S.R.O.

Jeho cílem je na základě odhalených chyb, jejich popisu a formulace správného řešení zlepšit schopnosti pracovníků takovým chybám rozvojem znalostí dotčených pracovních pozic..

Tento kurz obsahuje základní znalosti a zásady práce ve výškách ve společnosti HUISMAN KONSTRKCE, S.R.O.

Jeho cílem je pomoci výrobním pracovníkům ochránit své zdraví a předcházek možným úrazům při práci ve výškách.

Tento kurz slouží jako prostředí ke kontinuálnímu zlepšování přípravy, ralizace a vyhodnocování efektivity interfiremních kurzů:

          • Práce ve výškách
          • Lešení

které připravují a budou realizovat interní lektoři.