Inovace, efektivita, success study, rešerše, diskuse, network a mnoho dalšího v problematice HR.

Největším vzdělávatelem se postupem času stávají (stanou) firmy, zaměstnavatelé. Je to přirozené. Uspějí jen ti, kteří budou učit budoucnost, nebo minimálně přítomnost. Vzdělávací instituce (vysoké školy, externí lektoři a pod.) vzdělávají v drtivé většině minulost.

To klade čím dá větší nároky na schopnost firem (jejich vzdělávacích procesů, interních lektorů) efektivně vzdělávat.

Zde Vám nabízíme ukázku toho, jak je možné postupovat při inovacích interfiremního vzdělávání.

Naplňuje současné vzdělávání svoji roli?

Na co se musí vzdělávání připravit a proč?

Jaké změny se musí uskutečnit?

Jak je implementovat do praxe?