Zásady, postupy a příklady řešení proscesů ŘLZ

  • Základní pojmy a názvosloví
  • Důvody pro používání Kompetenčních modelů
  • Vodítka pro vytváření
  • Klíčové předpoklady úspěchu
  • Příklady z praxe