Rozvojové kurzy pracovníků společnosti

Kurz pro sebeuvědomování si svých postojů a úrovně znalostí v oblasti efektivní komunikace.

Zde jsou dostupné klíčové informace o plánu, průběhu a vyhodnocování realizace rozvojového projektu „Rozvoj lektorských a koučovacích kompetencí“

Období: 10/2013 - 10/2015

Kurz pro rozvoj lektorských dovedností týmu interních lektorů společnosti.